Podmínkou pro zařazení do výcviku je členství v Aeroklubu Přibyslav a tím i v Aeroklubu České republiky.

Základní výcvik pilota kluzáku je prováděn podle výcvikového programu, schváleného Úřadem pro civilní letectví.

Výcvik sestává z teoretické části, která je v potřebném rozsahu zakončena písemnou zkouškou (testem) před započetím praktického výcviku.

Během vlastního létání pokračuje teoretické školení  pro prohloubení znalostí a jejich doplnění v dalších předmětech požadovaných při závěrečné teoretické pilotní zkoušce před komisí Aeroklubu České republiky, který v této oblasti vykonává státní odborný dozor. Jsou to Aerodynamika a mechanika letu, stavba letadel, letecké předpisy, přístroje, meteorologie, navigace, lidská výkonnost a metodika techniky pilotáže vše v rozsahu potřebném pro bezpečný provoz v letovém prostoru společném pro všechny české a zahraniční  letecké provozovatele / „ nebe je pro všechny jen jedno“/ opět formou písemných testů.

Počáteční kurz v rozsahu cca 40 hodin bude organizován o víkendech na letišti v průběhu ledna až března 2020.
Praktický výcvik probíhá na celokovovém  kluzáku československé výroby (Let Kunovice) typu L-13 pod vedením  příslušně kvalifikovaných a pravidelně školených  a přezkušovaných  instruktorů aeroklubu.

Výcvik je prováděn podle jednotlivých úloh, po pozemní přípravě a přezkoušení z jejího zvládnutí. Po seznámení s vlastnostmi kluzáku  je cvičen přímý let a mírné zatáčky, vzlety a přistání v aerovleku a na navijáku, rozpočet pro přesné přistání v daném místě na zemi, opravy vadných přistání a řešení mimořádných situací za letu, ostré zatáčky, pády  a vývrtky.

Na základě zvládnutí těchto prvků na přijatelné úrovni je žák,  po doporučení instruktorů vedoucích výcvik,  přezkoušen inspektorem bezmotorového létání a připuštěn k samostatným výcvikovým letům. Po splnění předepsaného minimálního náletu a zvládnutí techniky pilotáže na požadované úrovni případně potřebném rozšíření výcviku podle individuálních schopností žáka, je doporučen k praktické a teoretické pilotní zkoušce pilota bezmotorových letadel. Po jejím úspěšném absolvování je mu  Úřadem pro civilní letectví České republiky vystaven pilotní diplom pilota kluzáků.

V dalším výcviku se učí využívat síly přírody v podobě stoupavých proudů poháněných sluncem k provádění letů po stanovených tratích  s narůstající vzdáleností s cílem dosáhnout co nejvyšší přeletové rychlosti. Může se účastnit organisovaných oblastních  a místních soutěží a zlepšovat své osobní výkony, plnit podmínky odznaků vydávaných Mezinárodní Leteckou Federací  – FAI .

Stříbrný odznak je za let v trvání 5 hodin, přelet 50 km a převýšení 1000m (15  aktivních držitelů v našich řadách –  v historii kolem 80).

Zlatý odznak za let na vzdálenost 300 km, převýšení 3000 m /3 aktivní držitelé v našem klubu /, zlatý odznak s diamanty  za  let po předem definované trojúhelníkové trati v délce minimálně 300 km, volný let na vzdálenost minimálně 500 km a převýšení 5000 m nad místem startu / 2 aktivní držitelé v našem klubu/. V našich zeměpisných a meteorologických podmínkách patří ke špičce let na vzdálenost 1000 km, pro který jsou vhodné podmínky v průměru 1 až 3 krát do roka. / 2 aktivní držitelé v našem klubu /.

V oblastech Austrálie a jižní Afriky, kde jsou  meteorologické podmínky nejlepší, se plní lety na vzdálenost 1000 mil  /1602 km/ a na tratích v délce 300 km se dosahuje přeletových rychlostí kolem 200 km/h oproti 60 až 120 km/h v našich klubech a naší oblasti.

Tři naši členové se účastní pravidelně mistrovství České republiky, jeden člen pak dosahuje velmi dobrých výsledků ve státní reprezentaci České republiky a je držitelem titulu mistra Evropy a několika dalších předních míst v soutěžích této úrovně.
Naopak  někteří členové se nezabývají výkonnostním sportem a věnují se létání pro radost v dosahu mateřského nebo okolních letišť.

Čtyři naši členové se postupně kvalifikovali na posice profesionálních letců, další čtyři jsou příslušníky technických služeb v ČSA, AČR, někteří v těchto organizacích pracovali v minulosti ve funkcích přímo souvisejících s leteckým provozem a jeho zabezpečením ať už organizačním či technickým.

Všichni však začínali jako piloti kluzáku – plachtaři.

AK PI je schopen zajistit i výcvik na UL letounu TL-132 Condor.

Podmínky pro základní výcvik na kluzácích

 • Čistý výpis z rejstříku trestů
 • Praktický výcvik pro osoby starší 15 let, samostatné lety minimálně 16 let
 • Členský příspěvek pro létající členy AK PI je 3000 Kč ročně.
 • Po dobu základního výcviku – kladný zůstatek na osobním kontě člena.
 • Lékařská prohlídka cca 500 Kč na 2 roky – požaduje se průměrný zdravotní stav odpovídající  zhruba řidičskému průkazu.
 • Licence radiooperatéra leteckých stanic potřebná pro samostatné lety cca 500 Kč.
 • Základní teoretický výcvik v rozsahu 40 hodin.
 • Letová hodina na L-13 520 Kč  průměrný nálet ve výcviku 20 – 25 hodin,
 • Letová hodina vlečného letounu 5160 Kč požadavek cca 2 – 3 let. hod. na výcvik
 • Start navijákem 70 Kč – průměrný nálet ve výcviku 50 – 80 startů.
 • Letecký výcvik lze zvládnout za jednu sezonu, optimální doba k zažití návyků se jeví 2 roky.
 • Po zaběhnutí žáků  lze organizovat  jedno či dvě jednotýdenní soustředění pro zintenzivnění výcviku a upevnění kolektivu.
 • Letecký výcvik v našem AK je na bázi klubové činnosti, nikoli na bázi komerční letecké školy, což lze pozorovat i na poplatcích.
 • Létající členové AK PI mají pracovní povinnost  2 hodiny měsíčně. Za každou odpracovanou hodinu nad rámec 2 hodin se připisuje na konto + 80 Kč, chybějící hodina ze 2 povinných  – 160 Kč.