• 07Led

    Výroční členská schůze Aeroklubu Přibyslav se bude konat v sobotu 2.2.2019 od 9:00 v prostorách konferenční místnosti městského úřadu v Přibyslavi. Program schůze bude standardní.

    Srdečně zve Rada Aeroklubu Přibyslav

    Publikoval(a) Zdeněk Špaček | 7.1.2019 |Komentujte...