• 14Led

    Výroční členská schůze Aeroklubu Přibyslav se bude, z důvodů vládních opatření, konat elektronickým distančním způsobem v sobotu 23.1.2021. Všem členům budou informace, podklady a prezentace zaslány elektronicky.

    Srdečně na dálku zve Rada AK

     

    Publikoval(a) Zdeněk Špaček | 14.1.2021 |Komentujte...