• 02Zář

    V letošním roce slaví veřejně vnitrostátní letiště Přibyslav 90 let svého založení. Letiště leží přibližně 2 km severovýchodně od města Přibyslav a jedním z jeho účelů je podpora dopravní obslužnosti části regionu, což navazuje na původní účel jeho zřízení. Letiště Přibyslav s mezinárodním kódem LKPI bylo otevřeno v roce 1932 v souvislosti s rozvojem letecké dopravy a potřebou zajistit tehdejším letadlům možnost bezpečnostního přistání při zhoršených povětrnostních podmínkách při dopravních letech na trase Praha-Brno-Bratislava. Později byl na letišti postaven hangár a letiště bylo příležitostně využíváno Československým vojenským letectvem. Následně ve válečném období bylo letiště využíváno Německým letectvem, především jako základna pro výcvik. V současně době letiště umožňuje provoz a poskytuje zázemí širokému spektru kategorií převážně menších letadel. Součásti letiště je také heliport letecké záchranné služby, umožňující přistávání vrtulníků i v noci. V těsné blízkosti letiště je později zřízena meteorologická stanice ČHMÚ. Přidružený význam má letiště pro organizování akcí s nároky na venkovní prostor v rámci zájmových i profesionálních aktivit. Letiště a přilehlá infrastruktura vytváří zázemí pro Aeroklub Přibyslav, z. s., který je provozovatelem letiště a vedle organizování sportovní a rekreační letecké činnosti odpovídá za zajištění provozuschopnosti infrastruktury letiště a poskytování příslušných leteckých informací. Činnost aeroklubu představuje největší objem provozu letiště. Součástí aeroklubu je letecká škola, poskytující zájemcům letecký výcvik na kluzácích a ultralehkých letounech. Výrazný podíl letecké činnosti aeroklubu představuje sportovní výkonné létání. V roce 1933 byla založena místní skupina Masarykovy letecké ligy, představující organizaci s cílem podporovat rozvoj letectví v tehdejším Československu. Létání tím bylo umožněno i širší veřejnosti a šlo o počátek klubové letecké činnosti, která byla přerušená v období let 1938-45, kdy byla následně založena místní odbočka Českého národního aeroklubu. Název spolku se následně měnil ve sledu politických událostí, ale šlo vždy o stejně zaměřené seskupení. V aeroklubu jsou souběžně rozvíjeny specifické letecké specializace, především bezmotorové, motorové a ultralehké létání, paragliding a letecké modelářství, vše na rekreační, výkonnostní i soutěžní úrovni. Piloti aeroklubu se zúčastňují vrcholných národních i mezinárodních závodů v bezmotorovém létání, ultralehkém létání a motorovém paraglidingu. Členové se kromě vlastní letecké činnosti podílejí na údržbě letadlové a pomocné techniky, vybavení letiště, plochy a poskytování provozní informační služby. Řada členů po svém základním leteckém výcviku, získaném v aeroklubu, následně pokračuje na různých profesionálních leteckých pozicích. Společenský význam aeroklubu je především sportovní a vzdělávací.

    Publikoval(a) Zdeněk Špaček | 2.9.2022 |Komentujte...