• 03Bře

  Aeroklub Přibyslav, z. s. je součástí systému spolků a organizací města Přibyslav a svojí činností představuje významný podíl aktivit v oblasti sportu, vzdělávání, rekreace a podpory aktivit dalších spolků a organizací. Rok 2022 byl obzvlášť významný, protože proběhly oslavy 90. let od založení místního letiště, jehož je Aeroklub Přibyslav celá desetiletí provozovatelem. Letiště Přibyslav je součástí sítě veřejných letišť v ČR a kromě prostředí pro aktivity aeroklubu umožňuje dalším provozovatelům využívat provozní plochy pro rekreační i obchodní lety dle potřeby a možností.

  Primárním úkolem a klíčovou aktivitou aeroklubu je poskytování provozního a technického zázemí členům aeroklubu pro zajištění sportovního létání v širokém spektru výkonnostní úrovně a v různých leteckých odbornostech. Historicky nejvýznamnější a tradičně nejrozšířenější leteckou odborností je bezmotorové létání. Součástí aeroklubu je letecká škola CZ.DTO.087, která poskytuje členům základní výcvik v létání na kluzácích a umožňuje stávajícím pilotům rozšiřovat jejich letecké kvalifikace. Létání na kluzácích je provozováno ve velkém rozsahu výkonnostní úrovně, od uvedeného výcvikového létání, přes rekreační a kondiční létání, po výkonnostní a soutěžní lety. Členové aeroklubu se tradičně zúčastňují soutěží na národní i mezinárodní úrovni a často dosahují významných výsledků. Jednou z prvních vrcholných soutěží v sezóně, které se zúčastňují letečtí Přibyslavští sportovci, bývá Jarní pohár Jeseníků. Místní Josef Novotný, po sérii předchozích 2. míst, v minulém roce obsadil 1. místo. Na vrcholné republikové soutěži, plachtařském mistrovství republiky, obsadil dlouholetý reprezentant České republiky a člen Přibyslavského aeroklubu Pavel Loužecký 2. místo. ‚Louža‘ v minulém roce také létal na ME v Litevské Pociunai, kde obsadil v silné mezinárodní konkurenci 13. místo. Plachtařského MČR se z Přibyslavského aeroklubu zúčastnil ještě Martin Kříž a na MČR juniorů Michaela Křížová vylétala celkově 8. příčku. Celkem 8 dalších pilotů se v průběhu minulého roku pochlubilo svými výkonnostními lety celostátní plachtařské soutěže (www.cpska.cz), představující výkonnostní srovnání pilotů všech aeroklubů v ČR. V rámci bezmotorového létání nalétali přibyslavští plachtaři z domácího letiště více než 300 hodin a 400+ vzletů.

  Kromě bezmotorového létání se členové aeroklubu věnují také ultralehkému létání. V rámci letecké odbornosti, která obecně patří spíše do privátní sféry, využívají členové aeroklubu ultralehký letoun pro různé úrovně výcviku za účelem získávání leteckých kvalifikací, ale především pro rekreační létání a soukromou leteckou dopravu. V rámci ultralehkého motorového létání nalétali členové aeroklubu celkem 83 hodin při 353 vzletech.

  Do kategorie ultralehkého létání patří také létání s padákovými kluzáky a motorovými padákovými kluzáky, představující další z leteckých odborností aeroklubu. Vzhledem k širokému spektru aktivit a úspěchů, zejména na poli soutěžního létání národní i mezinárodní úrovně je tato odbornost prezentována v samostatném článku.

  Součástí provozu letiště a létání je také letecké modelářství. Především pro organizování větších soutěží nacházejí na Přibyslavském letišti zázemí modeláři Žďárského leteckého modelářského klubu Zephyr, ale i další modeláři mezi členy aeroklubu i z řad širší veřejnosti.

  Nezanedbatelnou složkou leteckých odborností je motorové létání. V rámci této provozně, technicky i finančně nejnáročnější odbornosti disponuje aeroklub 8 piloty, jejich hlavním úkolem je poskytování vleků kluzáků a seznamovacích letů pro zájemce z řad veřejnosti. Určitý podíl letů představují také rekreační a turistické lety. V rámci uvedených aktivit bylo na motorových letounech nalétáno 158 hodin při 800 vzletech.

  Provozování výše uvedených aktivit je možné pouze s nasazením všech aktivních členů aeroklubu, zejména na zajištění provozuschopnosti letištních provozních ploch a infrastruktury. Kromě přímé letecké činnosti aeroklub poskytuje zázemí pro organizování dalších akcí, např. soutěží leteckých modelářů, tradiční drakiády, paraglidingových a dalších akcí. Jedním z nejvýznamnějších počinů, zejména mezi širší leteckou veřejností, bylo zmíněné výročí 90. let založení letiště, o kterém již bylo v minulém roce informováno i v Přibyslavském občasníku. Na letišti se sešli bývalí i současní členové aeroklubu, zástupci okolních aeroklubů a všichni příznivci letectví v regionu, zejména ti, kteří v minulosti byli anebo stále jsou zapojeni do aktivit aeroklubu.

  Souhrn celoročních aktivit ukazuje, že význam aeroklubu a letiště není jen letecko-provozní a výkonnostně-sportovní, ale také vzdělávací a společenský. Dlouhodobým cílem členů aeroklubu je rozvoj letištní infrastruktury, osobní i celoklubový rozvoj leteckých a letectví vztažených dovedností a pokračování v naplňování celospolečenského významu spolku na poli organizování leteckých a s letectvím souvisejících akcí.

  Autor článku: K. Dvořák

  Publikoval(a) Zdeněk Špaček | 3.3.2023 |Komentujte...