Údaje, které vyčetl z archivovaných úředních spisů veřejné správy v Havlíčkově Brodě PhDr. O. Málek, Přibyslav 10.11.2000

 •  první letadlo nad Přibyslaví vůbec: 5.7.1914, zahajovací let Berlín – Vídeň
 • v r. 1929 došlo v obvodu města ke 3 případům nouzového přistání letadel (2 státní ČSR a 1 říšskoněmecké)
 • 4.10.1930 přijalo městské zastupitelstvo usnesení “požádat Ministerstvo veřejných prací o zřízení nouzového letiště” zájem na jeho vybudování mělo i MNO
 • městská rada 21.4.1931 až do 30.9.1932 v Přibyslavi konstatovala, že byl dán státní příspěvek v částce 8 Kčs denně pro 80 osob budujících nouzově letiště, ale nejvýše do částky 30.000 Kčs
 • 6.8.1932 byla dokončena úprava letiště (bylo to zadáno dne 15.9.1931 firmě Ing. Ladislav Mareš, Golčův Jeníkov), celková výměra letiště byla v té době 18,75 ha
 • 27.9.1932 došlo k 1. nouzovému přistání na nově zřízeném letišti v Přibyslavi – šlo o linku Praha – Brno – Bratislava – Košice – Záhřeb. Pilot J. Novotný. Čtyři cestující (1 žena a 3 muži) pokračovali do Prahy automobilem
 • 3.4.1933 havaroval u Vepřové dopravní třímotorový jednoplošník, řízený opět pilotem J. Novotným
 • 16.6.1933 byla založena místní skupina MLL v Přibyslavi
 • 28.9.1933 se konal v Přibyslavi letecký den Vysočiny. Byl pořádán místní Odbočkou svazu čs. Důstojnictva, MLL a Výborem obrany obyvatel
 • městská rada vzala na vědomí 5.1.1934 výnos MVP ze dne 20.12.1933, kterým bylo schváleno zřízení státního nouzového letiště
 • v období od 1.1. do 22.9.1936 přistálo na zdejším letišti 205 vojenských letadel, v rámci jejich leteckého a navigačního výcviku
 • 24.1.1938 havarie dvoumotorového bombardovacího letadla, při níž se zabil plk. Jindřich Maršálek u Havlíčkové Borové
 • 1.9.1946 pořádalo plachtařské výcvikové středisko v Přibyslavi 1. velký letecký den po 2. světové válce
 • 18.2.1949 přijal MNV v Přibyslavi usnesení “udržovat letiště vlastním nákladem, přičemž roční nájemné tehdy činilo 33.000 Kčs
 • Aeroklub v roce 1969
  • členská základna: 53 aktivních, 31 pilotů plachtařů, 3 motoroví piloti, 13 členů vírníkového odboru, 6 žáků plachtařů
  • předseda Fr. Trdý
  • místopředseda V. Blažek
  • náčelník Fr. Loužecký